Spelinspektionens slutrapport redovisar hur resurskrävande arbetet är

Slutrappporten från Spelinspektionen är nu klar, något som i mångt och mycket endast talar för hur svårt och resurskrävande deras arbete är. Övervakningen av spelmarknaden är deras primära uppgift, men nu har de även fått utökade resurser från regeringen för att motarbeta illegalt spel som riktar in sig mot Sverige.

PDF filen kan man läsa om olika punkter som de arbetar flitigt med, men huvudsakligen handlar det om betalningsbegränsningar för utvalda tjänster som Trustly, möjligheten till IP-blockeringar, varningsmeddelanden och heltäckande spelbegränsningar för problemspelare. Det finns alltså många olika lösningar till den sjunkande kanaliseringen, men den röda tråden i texten visar tydligt hur tidskrävande arbetet har varit med tanke på banksekretessen, internetoperatörernas samarbetsvilja, utländska spelmarknader och även lagstiftningen i Sverige som inte är redo för så pass omfattande förändringar.

Vad vill Spelinspektionen åstadkomma rent konkret?

I rapporten framgår det att Spelinspektionen hade velat införa spelgränser via ett heltäckande register av svenska spelare, men att de hellre ser en annan lösning på problemet i och med att det skulle kräva alldeles för mycket arbetstimmar.

Deras nya huvudmål är givetvis att hindra den icke licensierade spelmarknaden som lockar till sig svenska spelare, exempelvis via förbudsförelägganden, polisanmälningar och samarbete med betaltjänstleverantörer. Här har de även lyckats att strypa åtkomsten till betaltjänsten Trustly för många casinon, förmodligen för att det är ett svenskt bolag som gärna samarbetar med myndigheten.

Andra betalsätt har däremot varit mer utmanande då samarbeten ska ske över landsgränser, precis som samtal med andra länder spelmyndigheter. En dialog med regeringen i Curacao har också inletts enligt slutrapporten, men detta utvecklades aldrig mer än så vilket talar för att de inte har varit särskilt samarbetsvilliga.

Är åtgärderna realistiska?

Både ja och nej, men många av de nya förslagen kräver omfattande lagändringar som ger Spelinspektionen möjlighet att snabbt stänga ned svenska transaktioner till bankkonton som är kopplade till utländska spelsidor. Detta kombinerat med allt resurskrävande arbete för att få internetoperatörer att införa varningsmeddelanden, samt behandlingen av personuppgifter i offentliga register är också en rejäl utmaning.

Gällande de tillfälliga spelbegränsningarna som trädde i kraft den 2:a juli 2020 anser myndigheten att regeringen misslyckats. Detta då spelarna enkelt kan kringgå gränserna genom att registrera sig på flera olika casinon då insättningsgränserna gäller per spellicens. Spelinspektionen hade även med ett förslag om kreditkontroller för spelare som kan anses befinna sig i en riskzon för problemspelande, något som faktiskt är en något enklare lösning. Detta skulle inte heller drabba gemene man lika hårt som de nuvarande åtgärderna, något som är glädjande att se.