Lagen om särskilt måttlig marknadsföring påverkar mer än förväntat

Även om den nya benämningen kan verka harmlös kan det drabba flera branscher oerhört negativt när den väl träder i kraft under 2022. Nu höjs också kritiska röster från det statliga spelbolaget Svenska Spel som motsätter sig förslaget, främst då det drabbar idrottsföreningar och sporter i allmänhet som överlever med hjälp av inkomster från spel.

Vad innebär lagförslaget?

I korthet vill regeringen att spelrelaterad reklam ska likställas med den som berör alkohol, något som kraftigt begränsar möjligheterna till marknadsföring via annonser och reklaminslag. Det blir inte heller längre tillåtet att rikta in sig mot konsumenter som är yngre än 25 år, medan bonusar och kampanjer måste innefatta högre återhållsamhet.
Detsamma gäller även för jackpotspel som inte längre får lyftas fram lika frekvent som tidigare, en ganska betydande ändring jämfört med hur det ser ut idag. Direktreklam och utomhusreklam förbjuds också helt och hållet.

Även Svenska Spel är tveksam till lagändringen

VD:n Patrik Hofbauer uttalade sig nyligen i frågan där han ställde sig frågande om lagen verkligen ökar spelarskyddet. Han poängterade också all marknadsföring av spel redan är begränsad i dagsläget, samtidigt som ytterligare åtstramningar skulle kunna leda till oönskade konsekvenser.
Till en början verkar också ändringen från måttfullhet till särskild måttfullhet som en ganska liten sak, men i det stora hela påverkar det fler sektorer än enbart spelbranschen. Förutom att det blir svårare att erbjuda reklam är det även många som lever på intäkter som dessa genererar, till exempel idrotten som han också nämnde specifikt.
Svenska Spel har nämligen gjort beräkningar på sponsorskap som genererar upp till 800 miljoner kronor per år vilket betalar för en stor del av elitidrotten och lokala idrottsföreningar. Sist men inte minst betonade han att spel utanför det svenska licenssystemet endast skulle öka, något som ofta benämns som casino utan licens.

Svensk travsport anser att lagen får drastiska konsekvenser

Moderata riksdagsledamoten Saila Quicklund deltog nyligen i en intervju i Idrottens Affärer där hon också uttryckte sin oro. Här nedan finner du citatet i sin helhet:
Faktum är att de negativa konsekvenserna, om förslaget går igenom, är enorma. Låt oss börja med hästspelet. Spel måste marknadsföras för att nå spelare, ett spelbolag som inte får marknadsföra sig tappar kunder. Minskat spelande hos ett bolag som ATG innebär minskade intäkter för travsporten. Travsporten är en del av den svenska hästnäringen som i sin tur är att likna vid en folkrörelse, vi har 350 000 hästar och 175 000 travhästar i Sverige.
Jag tror inte att alla vet hur viktig hästnäringen är för Sverige och att den skapar runt 30 000 arbetstillfällen.”