Ökande inflation har en tydlig påverkan på spelbranschen

Det har förmodligen inte undgått någon att levnadskostnaderna har ökat. I länder som Storbritannien har situationen varit så pass allvarlig att 18 % av alla tillfrågade spelare i en undersökning har sagt att de kommer sluta spela, i alla fall inom de närmsta månaderna.

Detta framkom av en färsk studie från YouGov, en enkät som även visade på att många kommer spendera mindre pengar på casino i framtiden

Hur påverkar detta casino utan licens?

Det är fortfarande för tidigt att sia om konsekvenserna, men det framgår med all tydlighet att spelarna håller hårdare i plånböckerna. Olika länder påverkas inte alltid i samma omfattning, men det finns även möjlighet till fler bonusar på dessa sidor, något som kan få spelarna att fortsätta prova lyckan trots att de valt att spendera mindre pengar på nöjen.

Hur berörs då spelbolagen av den hastiga ökningen? Detta är också svårt att svara på, men om vi fokuserar på siffrorna så kommer vi tyvärr se en liknande trend på casinon utanför Sverige. Om vi ska gissa kan det bland annat påverka antalet kampanjer och bonusar, men även VIP-klubbar och lojalitetsklubbar.

Casinon som riktar in sig på internationella spelare behöver dock behålla sina incitament, särskilt om de ska konkurrera mot reglerade marknader med striktare lagstiftning. Här tror vi alltså inte att du behöver vara särskilt orolig.

Malta

Tar vi en titt på Malta där väldigt många casinon har sin bas så ser vi en årlig inflation på 4,2 % under februari 2022. Detta är den högsta nivån sedan juni 2012, samt att ökningen har varit stadig ganska länge.

Curacao

Casinon som är populära utanför EU brukar etablera sig i Curacao. Där ser vi tyvärr inte bättre resultat heller, även om det fortfarande saknas data från 2022. Under föregående år ökade inflationen från 2,2 % i januari till hela 3,8 % i december.

Inflationen i Sverige är redan uppe på 4,5 %

Riksbankens mål är att inflationen ska ligga runt 2 % per år, men i februari 2022 rapporterades den ha stigit till 4,5 % till följd av kriget i Ukraina. Andra faktorer som kan ha påverkat är coronapandemin då transporter av varor blev dyrare, men även produktionskostnaderna steg på grund av restriktioner och nya regler.

Om detta har en inverkan på spelandet kan vi inte svara på, men det hade inte överraskat om en del lät bli att besöka sitt favoritcasino och göra något annat istället.

Vilka slutsatser går att dra från undersökningen i Storbritannien?

I Storbritannien ser situationen lite annorlunda ut då de har en inflation på hela 6,2 %. Det är en betydligt högre nivå än här hemma, samtidigt som det påverkar mer i hushållen. Enkäten som skickades ut berörde 700 spelare i England, samt att den fokuserade på hur ökade kostnader påverkar deras konsumtion av spel.

Några intressanta saker som framkom var bland annat följande:

  • 18 % av de tillfrågade svarade att de skulle avstå från spel i framtiden
  • 32 % av de tillfrågade skulle istället minska på tiden de lägger på spel
  • 49 % av de tillfrågade sa att de fortsätter spela precis som vanligt
  • 1 % av de tillfrågade meddelade att de skulle öka sitt spelande

Utöver detta hade 211 personer i studien poängterat att anledningen till minskningen berodde på den ökade pressen på vardagsekonomin. Några svarade även att de skulle avstå från casinospel på grund av ändrade prioriteringar, utan att nämna exakt vilka det rörde sig om.

Det som stack ut i det hela var att 11 % tyckte att inflationen hade haft en allvarlig påverkan på livssituationen, men även att de kämpade med att få ihop ekonomin. Dessutom var det endast 7 % som ansåg att ökningen av levnadskostnader inte hade berört dem överhuvudtaget.

En annan intressant aspekt med det hela var att ungefär en fjärdedel spelade med en budget, medan resten inte gjorde det.

Vilken effekt har snabbt stigande levnadskostnader på casinobranschen?

Enligt VD:n på företaget som anordnade enkäten är det inte läge att vänta och se, utan snarare agera med realtidsdata kring spelarnas vanor. Charles Cohen som är Chief Executive hos DoTrust meddelade följande (översatt): ”Inflationen är på en nivå som inte skådats på årtionden, och detta bidrar till en snabbt ökande kris för spelindustrin.”

Liknande undersökningar har inte genomförts i Sverige ännu, men det känns som att det börjar bli dags för en sådan även här. Effekterna är omöjliga att förutspå, men om antalet spelare minskar kommer också spelbolagen behöva se över vilka varumärken som kan behöva lämna marknaden.

Spelbranschen i Sverige lider redan av strikta regelverk och stränga restriktioner, men det kommer endast bli värre om inte regeringen ser till att spelbolagen kan locka nya kunder med attraktiva erbjudanden. De som vinner på det hela är förmodligen utländska casinon utan svensk licens om spelarna väljer att registrera sig hos dem istället, specifikt i hopp om fler vinster genererade av bonusar och kampanjer.